John GBA Apk icon

Tải xuống miễn phí John GBA Apk cho Android

4,8 (32)
Ứng dụng,
Ứng dụng bởi:
John emulators
Phiên bản:
3.93 cho Android
Cập nhật vào:
Thg4 18, 2021
John GBAGreat emulator for Android developers John emulators. Customize keys to your taste, external drive game. In addition, the original GBA-engine, turbo button, rendang quality, and application. Application download and play your favorite childhood.

Google Play Thông tin bổ sung cho ứng dụng:

Yêu cầu Android:
Kích thước:
4.1 Mb
Ngôn ngữ liên kết: